שעת חירום - 2- ساعة طوارئ

May 20, 2020
גיליון בזק 2 - عدد خاطف

לפני ימים ספורים הופיע גיליון בזק של פולמוס בישראל- Zadig  בנושא שעת חירום.

במערכת התעוררה המחשבה שהנושא דורש ומזמין המשך הבאה של התייחסויות, נקודות וזוויות מבט נוספות הנוגעות לתחושת החירום שבשעה, או תגובות לעבודות שכבר פורסמו. שעת החירום מעמתת אותנו, אזרחי המדינה, בכל מישורי החיים עם שלל תופעות ושאלות פוליטיות,חברתיות ובריאותיות. אלה דורשות חשיבה האם גם בתחום זה לא מוצבת לנו, כאנליטיקאים, משימת הניתוח של המתרחש או שמא ניתוח כזה נותר במעין אקסטרה-טריטוריאליות?  

מערכת פולמוס בישראל - Zadig

 

قبل عدة أيام صدر عدد خاطف لمجلة بولموس في اسرائيل – Zadig بعنوان "ساعة طوارئ"

رأت هيئة تحرير المجلة أن الموضوع يتطلب ويستدعي استمرار تلقي مساهمات، نقاط، ووجهات نظر إضافية حول احساس الطوارئ في مثل هذه الايام، أو ردود لمقالات كانت قد نشرت.

ساعة الطوارئ تضعنا، مواطني الدولة وفي جميع مناحي الحياة، بمواجهة مع فيضٍ من ظواهرٍ وأسئلة سياسية، اجتماعيةوصحية. كل هذا يستوجب التفكير، فيما اذا لم تكن مطروحة أمامنا كمحللين نفسيين في هذا المجال أيضا مهمة تحليل ما يحصل أو فيما اذا كان تحليل كهذا سيبقى في نوع من عدم الاتصال او في حيز الخارج على النطاق؟

ندهيئة تحرير بولموس في اسرائيل -Zadig        

 

הרשמה לניוזלטר

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form