אודות פולמוס בישראל

כתב העת שם לעצמו מטרה לעורר דיון בקרב הקהילה הלאקאניאנית ומחוצה לה בשאלות חברתיות ופוליטיות המעסיקות את החברה הישראלית. הפרסום חותר להיות דו-לשוני: עברית- ערבית, וכמובן, מדובר לא רק בשינוי סדר האותיות אלא בכוונה לשמש פלטפורמה לסוגיות המאפיינות את חברתנו המזרח תיכונית. "פולמוס בישראל" נרשם בסדרת הפעילויות ברוח זדיג [Z.a.d.i.g – Zero abjection democratic international group - אפס בזות קבוצה דמוקרטית בינלאומית] הליך שהניע ז'.א.מילר לאור הסכנה לדמוקרטיה סביב הבחירות האחרונות לנשיאות בצרפת ומתוך השיקול שעל האנליטיקאים לתרום לשדה של הפוליטיקה.

צור קשר

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form